Obecný jedlý les s kvitnúcou lúkou

Začiatok realizácie 2020

Podporený nadáciou Ekopolis Zelené oázy, obcou Nový Ruskov, našim združením a dobrovoľníkmi.
Projekt OBECNÝ JEDLÝ LES S KVITNÚCOU LÚKOU vznikol na podporu biodiverzity v obci a na vytvorenie zelenej oddychovej zóny pre obyvateľov a návštevníkov obce.
Rastú tu úžitkové, vo veľkej miere pôvodné rastlinné druhy, ktoré sú vysadené podľa trvalo udržateľných, permakultúrnych princípov. Vysadených cca 300ks drevín.

Zoznam vysadených druhov rastlín. (pozri pdf)

Projekt obce Nový Ruskov s podporou dobrovoľníkov nášho združenia.


1.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
2.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
3.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
9.jpg