Zelený Nový Ruskov

Začiatok realizácie 2020

Realizované s podporou agentúry životného prostredia - Obnova dediny 2020

Realizované vetrolamy v Novom Ruskove na výmere cca 4 ha, obsiate trávnou zmesou a vysadených cca 6000 sadeníc duba. Na jar a v ďalších rokoch sa porasty budú priebežne dosádzať a ošetrovať.

Projekt obce Nový Ruskov s podporou dobrovoľníkov nášho združenia.


121551442_3623705717653048_1776629482762989437_o.jpg
121700230_3638222826201337_3779718395359087890_o.jpg
121740793_3638214489535504_8851334363558152720_o.jpg
121775498_3638222682868018_7858224945470830361_o.jpg
121780459_3638237509533202_4778889807796388100_o.jpg
121801900_3638223022867984_4461402774366478250_o.jpg
121844288_3638223356201284_4707099224882033232_o.jpg
122152355_3654096851280601_8847968390475027609_o.jpg
122282658_3652234188133534_1716638051952840390_o.jpg
122406953_3652233808133572_7152446749904833188_o.jpg
122491406_3657864484237171_1272544807759047053_o.jpg
122524430_3657864260903860_6520153104334525009_o.jpg
122537749_3657864517570501_6351882364484102614_o.jpg
122556751_3657864844237135_6601584320194886002_o.jpg
122557248_3657864834237136_3482796145207742639_o.jpg
122705655_3657865174237102_8877190147575529502_o.jpg
123808628_3694040987286187_1372812822089459026_o.jpg
124015121_3694035073953445_8831098304991198057_o.jpg