Život pre Drahňovec

Začiatok realizácie 2020

S podporou štátnej ochrany prírody - POP2020
Výstavba biokoridoru vedľa toku Drahňovec na výmere 1.3ha v rámci vtáčieho územia Ondavská rovina.

Projekt obce Nový Ruskov s podporou dobrovoľníkov nášho združenia.


123822104_3693932207297065_7715129107874862286_o.jpg
123843289_3700883356601950_354186973949182899_o.jpg
124006168_3698222036868082_4432829379976248895_o.jpg
124148039_3700883273268625_5209965570225296791_o.jpg
124165950_3698222170201402_3038291213317984103_o.jpg
124331011_3700884179935201_7607848203594336182_o.jpg
125338527_3722464304443855_7947947459478738852_o.jpg
125431563_3722464544443831_8760534355964088597_o.jpg