Vitajte na stránke občianskeho združenia
ZELENÝ NOVÝ RUSKOV

Občianske združenie
ZELENÝ NOVÝ RUSKOV

Realizácia prirodzeného a trvalo udržateľného spôsobu života v obci Nový Ruskov a v širšom okolí s ohľadom na lokálne tradície a s rešpektovaním prírodných procesov.

permakulturne tradicie

Ciele a činnosti združenia

a) návrh, realizácia, údržba a starostlivosť o zeleň na verejných aj súkromných priestranstvách obce Nový Ruskov a v jej okolí; ochrana životného prostredia; podpora biodiverzity;
b) aktivity smerujúce k obnoveniu úcty k prírode a k životu; podpora uvedomenia si prirodzených vzťahov človeka k prírode cez ochranu prírody a krajiny, ekologické pestovanie rastlín, ekologický a etický chov zvierat;
c) rozvoj osobnosti človeka; jeho dobrovoľné ozdravovanie na úrovni tela, duše a ducha; podpora prirodzeného stravovania;
d) vzdelávanie detí aj dospelých formou kurzov, školení, seminárov, prednášok; výchova dospelých k láskyplnému rodičovstvu; výchova detí smerujúca k rozvoju ducha, sebaúcte a k slobode;
e) podpora inovatívnych vedeckých technológií; vytvoriť podmienky pre využívanie alternatívnych, obnoviteľných a voľných zdrojov energie; podpora nových metód obchodovania (v súlade s princípmi permakultúry);
f) podporovanie a vykonávanie umeleckej tvorby, tvorivých dielní; poznávanie, obnova a šírenie lokálnych kultúrnych prameňov a tradícií, remesiel a vedomostí;
g) vytváranie podmienok pre návrat k prirodzenému žitiu; aplikácia princípov trvalo udržateľného spôsobu života - permakultúry; rozvíjanie ekologickej, morálnej a duchovnej uvedomelosti;
h) podpora, pomoc a spolupráca s podobne zameranými inštitúciami, organizáciami, nadáciami, fondmi, združeniami, skupinami a jednotlivcami;
i) prispievanie k rozvoju obce a regiónu, k rozvoju vidieckej turistiky, k rozvoju miestnej ekonomiky;
j) komunikácia a spolupráca s úradmi a orgánmi štátnej správy; komunikácia a spolupráca s verejnými inštitúciami (politické strany a hnutia, samospráva, tretí sektor).

Naše projekty

Ovocná alej

Začiatok realizácie 2022

V roku 2022 začiatok projektu nadácie Ekopolis "Ovocná alej" v Novom Ruskove vysadených vyše 70 dlhovekých vysokokmenných....

viac info...

Andrássyho „Ruskovský les“

Začiatok realizácie 2022

V roku 2022 začiatok projektu KSK Andrássyho „Ruskovský les“ v Novom Ruskove symbolicky vysadené druhovo ...

viac info...

Dubová alej

Začiatok realizácie 2021

Programu Sadíme budúcnosť, ktorý organizuje Nadácia Ekopolis s finančnou podporou spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.

viac info...

Zelený Nový Ruskov

Začiatok realizácie 2020

Realizované s podporou agentúry životného prostredia - Obnova dediny 2020

viac info...

Obecný jedlý les s kvitnúcou lúkou

Začiatok realizácie 2020

Podporený nadáciou Ekopolis Zelené oázy, obcou Nový Ruskov, našim združením a dobrovoľníkmi.

viac info...

Život pre Drahňovec

Začiatok realizácie 2020

S podporou štátnej ochrany prírody - POP2020viac info...

Prírodná škola

Začiatok realizácie 2019

Podporovaná na dobrovoľníckej báze.

viac info...

Záhrada so Srdcom v Malom Ruskove

Ukážková prírodná Záhrada so Srdcom v Malom Ruskove, permakultúrna záhrada rodiny Capových a Ločových aktivizmus v oblasti propagovania prírodného zahradkárčenia

viac info...

Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje:

ZELENÝ NOVÝ RUSKOV
M. R. Štefánika 30/24
075 01 Nový Ruskov
IČO: 52254569

Tel. čísla & email

Štatutárny zástupca:
Lucia Capová Ločová
mobil: +421 907 954 819
lucia@zelenynovyruskov.sk
www.ZahradaSoSrdcom.sk

Jaroslav Štefanko
mobil: +421 908 100 615
jaro.stefanko@gmail.com

Marián Cap
mobil: +421 918 48 10 33
mc@ekoklubzdravia.sk
www.ZahradaSoSrdcom.sk

Staň sa členom

Záujem o členstvo odošlite, prosím, náš e-mail lucia@zelenynovyruskov.sk .

Výhody členstva

Možnosť aktívne sa podieľať na zlepšovaní stavu našej obce a regiónu.

Ako nás podporiť ?

Formou daru na účet:
IBAN: SK3875000000004030010929