Vitajte na stránke občianskeho združenia
ZELENÝ NOVÝ RUSKOV

Občianske združenie
ZELENÝ NOVÝ RUSKOV

Realizácia prirodzeného a trvalo udržateľného spôsobu života v obci Nový Ruskov a v širšom okolí s ohľadom na lokálne tradície a s rešpektovaním prírodných procesov.

permakulturne tradicie

Ciele a činnosti združenia

a) návrh, realizácia, údržba a starostlivosť o zeleň na verejných aj súkromných priestranstvách obce Nový Ruskov a v jej okolí; ochrana životného prostredia; podpora biodiverzity;
b) aktivity smerujúce k obnoveniu úcty k prírode a k životu; podpora uvedomenia si prirodzených vzťahov človeka k prírode cez ochranu prírody a krajiny, ekologické pestovanie rastlín, ekologický a etický chov zvierat;
c) rozvoj osobnosti človeka; jeho dobrovoľné ozdravovanie na úrovni tela, duše a ducha; podpora prirodzeného stravovania;
d) vzdelávanie detí aj dospelých formou kurzov, školení, seminárov, prednášok; výchova dospelých k láskyplnému rodičovstvu; výchova detí smerujúca k rozvoju ducha, sebaúcte a k slobode;
e) podpora inovatívnych vedeckých technológií; vytvoriť podmienky pre využívanie alternatívnych, obnoviteľných a voľných zdrojov energie; podpora nových metód obchodovania (v súlade s princípmi permakultúry);
f) podporovanie a vykonávanie umeleckej tvorby, tvorivých dielní; poznávanie, obnova a šírenie lokálnych kultúrnych prameňov a tradícií, remesiel a vedomostí;
g) vytváranie podmienok pre návrat k prirodzenému žitiu; aplikácia princípov trvalo udržateľného spôsobu života - permakultúry; rozvíjanie ekologickej, morálnej a duchovnej uvedomelosti;
h) podpora, pomoc a spolupráca s podobne zameranými inštitúciami, organizáciami, nadáciami, fondmi, združeniami, skupinami a jednotlivcami;
i) prispievanie k rozvoju obce a regiónu, k rozvoju vidieckej turistiky, k rozvoju miestnej ekonomiky;
j) komunikácia a spolupráca s úradmi a orgánmi štátnej správy; komunikácia a spolupráca s verejnými inštitúciami (politické strany a hnutia, samospráva, tretí sektor).2% z dane

Naše občianske združenie oficiálne vzniklo na jar 2019 v Novom Ruskove, okres Trebišov, naši členovia združenia sa však už roky dobrovoľnícky venujú ochrane prírody, podpore biodiverzity, podpore trvalo udržateľného spôsobu života a permakultúre, envirovzdelávaniu detí aj dospelých. Najmä vďaka spolupráci a podpore dobrovoľníkov sa nám darí zazeleňovať a revitalizovať náš región. Viac info nájdete v záložke „Naše projekty“.

Podporte nás a zapojte sa s nami do zmysluplnej trvalo udržateľnej krajinotvorby – sledujte s nami konkrétne výsledky obnovy biotopov, výsadbu vetrolamov, alejí, jedlých lesov, jazierok! Podporte vzdelávanie detí prostredníctvom nami organizovaných dielničiek, zaujímavých aktivít v certifikovanej prírodnej záhrade.

Ak sa rozhodnete venovať 2% z daní práve nám, podrobné informácie ako na to, či ste zamestnanec, SZČO, alebo právnická osoba, nájdete na stránke: rozhodni.sk Informácie o našom združení:

Názov: ZELENÝ NOVÝ RUSKOV
IČO: 52254569
Právna forma: Občianske združenie

Sídlo:Ulica M. R. Štefánika 30/24, 075 01 Nový Ruskov - Malý Ruskov

Predvyplnený formulár V2Pv18_1 - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ak sa rozhodnete podporiť nás akýmkoľvek iným spôsobom, či už finančne ako dar, alebo fyzicky dobrovoľníckou prácou, materiálne napr. výsadbovým materiálom, kreatívnym materiálom pre deti, kontaktujte nás, prosím: lucia@zelenynovyruskov.sk

Za podporu vám zo srdca ďakujeme.

Naše projekty

Dubová alej

Začiatok realizácie 2021

Programu Sadíme budúcnosť, ktorý organizuje Nadácia Ekopolis s finančnou podporou spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.

viac info...

Zelený Nový Ruskov

Začiatok realizácie 2020

Realizované s podporou agentúry životného prostredia - Obnova dediny 2020

viac info...

Obecný jedlý les s kvitnúcou lúkou

Začiatok realizácie 2020

Podporený nadáciou Ekopolis Zelené oázy, obcou Nový Ruskov, našim združením a dobrovoľníkmi.

viac info...

Život pre Drahňovec

Začiatok realizácie 2020

S podporou štátnej ochrany prírody - POP2020


viac info...

Prírodná škola

Začiatok realizácie 2019

Podporovaná na dobrovoľníckej báze.

viac info...

Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje:

ZELENÝ NOVÝ RUSKOV
M. R. Štefánika 30/24
075 01 Nový Ruskov
IČO: 52254569

Tel. čísla & email

Jaroslav Štefanko
mobil: +421 908 100 615
jaro.stefanko@gmail.com

Lucia Capová Ločová
mobil: +421 907 954 819
lucia@zelenynovyruskov.sk

Marián Cap
mobil: +421 918 48 10 33
mc@ekoklubzdravia.sk

Staň sa členom

Záujem o členstvo odošlite, prosím, náš e-mail lucia@zelenynovyruskov.sk .

Výhody členstva

Možnosť aktívne sa podieľať na zlepšovaní stavu našej obce a regiónu.

Ako nás podporiť ?

2% z dane
IBAN: SK3875000000004030010929